• Potrzebujesz szybkiej pomocy, skontaktuj się z nami
  • ul. Przyjaźni 64/2D 53-030 Wrocław
  • Zadzwoń +48 71 72 97 902

Wieża kościoła pw. Wniebowzięcia NMP, Kościerzyce

2021 – 2022. W 2021 r. wykonano remont wewnętrznego trzonu wieży kościoła, uszczelniono pokrycie dachowe oraz tymczasowo zabezpieczono słupy elewacji północno-wschodniej.


Z uwagi na utrudniony dostęp do wieży dla ciężkiego sprzętu budowlanego, do prac dachowych wykorzystano specjalistyczny podnośnik typu „pająk”.


Słupy elewacji zewnętrznej wzmocniono stalowymi belkami C180.


Konstrukcję wewnętrzną wieży oczyszczono i zaimpregnowano przeciw korozji biologicznej oraz ogniochronnie do NRO.  Uszkodzeniu i korozji biologicznej wskutek zamakania konstrukcji uległy słupy, belki stropowe, belki wieńcowe oraz zastrzały.


Elementy całkowicie skorodowane wymieniono na nowe o takim samym przekroju, odtwarzając istniejące połączenia ciesielskie. Częściowo zniszczone elementy protezowano lub reprofilowano przy zastosowaniu wklejek z drewna oraz żywic poliuretanowych i epoksydowych przeznaczonych do tego rodzaju napraw. W celu odtworzenia nośności niektórych połączeń stosowano pierścienie zębate typu GEKA. Pęknięcia elementów konstrukcyjnych wypełniono żywicami epoksydowymi, dodatkowo elementy wzmocniono przy użyciu wkrętów „ukrytych” z pełnym gwintem, wprowadzanych prostopadle do kierunku pęknięć. Po wykonaniu wzmocnień elementów drewnianych wprowadzono system ściągów stalowych średnicy 20mm, mających na celu stabilizację trzonu wewnętrznego.


Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu, zastosowano czarne elementy stalowe.


W 2022 r. wykonano stalową konstrukcję wsporczą hełmu wieży opartą na wzmocnionym trzonie. Podparcie konstrukcji dachu miało na celu odciążenie ścian zewnętrznych, których remont rozpoczyna się w tym roku 2023. Wykonano również skan laserowy konstrukcji w celu pozyskania dokładnej inwentaryzacji stanu istniejącego oraz późniejszego monitorowana odkształceń konstrukcji na przestrzeni lat.


Całość prac zrealizowano pod nadzorem konserwatorskim.


Zlecenie: Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Imienia Maryi


Lokalizacja: Kościerzyce